Сертификован EMS

SMATSA штити животну средину

Сертификован EMS

25.08.2016

СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (ЕМS) ПРЕМА СТАНДАРДУ ISO 14001:2015

Систем менаџмента животном средином – Environmentаl Management System (EMS), који је у SMATSA доо успостављен према захтевима стандарда ISO 14001 из 2015. године, успешно је сертификован. Екстерну сертификациону проверу спровела је сертификациона кућа SGS Београд доо 11. и 12. јула 2016. године.

SMATSA доо је међу првим организацијама у Републици Србији и држави Црној Гори која је сертификована према новој верзији ISO стандарда за менаџмент животном средином из 2015. године.

Као потврда да је SMATSA доо усаглашена са захтевима стандарда ISO 14001:2015, издат нам је сертификат CH16/1031.00 (под акредитацијом Швајцарског акредитационог тела Swiss Accreditation) са роком важења од 01.08.2016. до 31.07.2019. за све локације у Србији и у Црној Гори на којима SMATSA доо послује.

Стицањем овог сертификата SMATSA доо је потврдила да има успостављен систем EMS, усаглашен са захтевима стандарда ISO 14001:2015, којим јасно показује своју опредељеност и учинак у заштити животне средине кроз контролу утицаја својих активности и услуга на животну средину, а у складу са политиком и циљевима заштите животне средине.

Сертификат је резултат преданог и стручног рада Одељења за менаџмент квалитетом уз ангажовање и залагање свих запослених у SMATSA доо.