Sertifikovan EMS

SMATSA štiti životnu sredinu

Sertifikovan EMS

25.08.2016

SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM (EMS) PREMA STANDARDU ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta životnom sredinom – Environmental Management System (EMS), koji je u SMATSA doo uspostavljen prema zahtevima standarda ISO 14001 iz 2015. godine, uspešno je sertifikovan. Eksternu sertifikacionu proveru sprovela je sertifikaciona kuća SGS Beograd doo 11. i 12. jula 2016. godine.

SMATSA doo je među prvim organizacijama u Republici Srbiji i državi Crnoj Gori koja je sertifikovana prema novoj verziji ISO standarda za menadžment životnom sredinom iz 2015. godine.

Kao potvrda da je SMATSA doo usaglašena sa zahtevima standarda ISO 14001:2015, izdat nam je sertifikat CH16/1031.00 (pod akreditacijom Švajcarskog akreditacionog tela Swiss Accreditation) sa rokom važenja od 01.08.2016. do 31.07.2019. za sve lokacije u Srbiji i u Crnoj Gori na kojima SMATSA doo posluje.

Sticanjem ovog sertifikata SMATSA doo je potvrdila da ima uspostavljen sistem EMS, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001:2015, kojim jasno pokazuje svoju opredeljenost i učinak u zaštiti životne sredine kroz kontrolu uticaja svojih aktivnosti i usluga na životnu sredinu, a u skladu sa politikom i ciljevima zaštite životne sredine.

Sertifikat je rezultat predanog i stručnog rada Odeljenja za menadžment kvalitetom uz angažovanje i zalaganje svih zaposlenih u SMATSA doo.