Упис нове класе студената на SАА у Вршцу

Конкурс за пријем нових кандидата

Упис нове класе студената на SАА у Вршцу

29.01.2020

Контрола летења Србије и Црне Горе

SMATSA Ваздухопловна академија

Објављују

К О Н К У Р С

за пријем кандидата на интегрисану обуку за пилота транспортних авиона (Airline transport pilot Integrated – ATP(А)Int. Course) са овлашћењима MEP – Multi Engine Piston Class Rating, IR/ME – Instrument Rating for Airplane Multi Engine и курсом MCC – Multi Crew Cooperation (MCC).

Пријем докумената и пријемни испит биће одржани 10.03.2020. године од 8 часова у просторијама SMATSA ваздухопловне академије, Подвршанска 146, 26300 Вршац.

На интегрисану обуку за пилота транспортних авиона (Airline transport pilot Integrated – ATP(А)Int. Course) могу се уписати пунолетна лица која имају завршено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Пријемни испит ће се спровести према следећем распореду:

 • Од 08:00 до 10:00 – Подношење пријава и документације;
 • Од 10:00 до 11:00 – Полагање писменог теста из енглеског језика;
 • Од 11:00 до 12:00 – Полагање писменог теста из математике;
 • Од 12:00 до 12:45 – Пауза;
 • Од 12:45 до 13:45 – Полагање писменог теста из физике;
 • Од 13:45 – Полагање усменог дела испита из енглеског језика;
 • Од 15:00 – Информативни разговор са кандидатима и понуда уговора о школовању за кандидате који су положили пријемни испит.

Неопходна документа за упис:

 • Фотокопија личних докумената (лична карта или пасош);
 • Фотокопија дипломе или сведочанства највишег стеченог образовања;
 • Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm (стари пасош, ђачка књижица, индекс);
 • Фотокопију важеће здравствене књижице, односно доказа о здравственом осигурању;
 • Фотокопија лекарског уверења за летачко особље Класе 1 у складу са Анексом IV Part- MED “Правилника о летачком особљу („Службени Гласник РС“ бр. 33/13)1.

Почетак обуке планиран је за 01.04.2020.

Пре почетка обуке кандидат је у обавези да одељењу летачке администрације достави:

 • Доказ о уплати за издавање ауторизације пилота на обуци коју издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије;
 • Доставити изјаву о адреси боравка за време школовања у SMATSA ваздухопловној академији;
 • Доказ о пријави боравка (за стране држављане).

Заинтересовани кандидати се за сва питања могу обратити одељењу летачке администрације лично на адреси Подвршанска 146, 26300 Вршац, путем телефона 013/800-854 или путем имејл адресе aviationacademy@smatsa.rs.

1 Лекарско уверења за летачко особље Класе 1 може се прибавити у ординацији медицине рада – ваздухопловномедицински центар RS-AeMC/002, зграда школског центра Air SERBIA на Аеродрому Никола Тесла у Београд, Тел. 011 267 5774.