Upis nove klase studenata na SAA u Vršcu

Konkurs za prijem novih kandidata

Upis nove klase studenata na SAA u Vršcu

29.01.2020

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

SMATSA Vazduhoplovna akademija

Objavljuju

K O N K U R S

za prijem kandidata na integrisanu obuku za pilota transportnih aviona (Airline transport pilot Integrated – ATP(A)Int. Course) sa ovlašćenjima MEP – Multi Engine Piston Class Rating, IR/ME – Instrument Rating for Airplane Multi Engine i kursom MCC – Multi Crew Cooperation (MCC).

Prijem dokumenata i prijemni ispit biće održani 10.03.2020. godine od 8 časova u prostorijama SMATSA vazduhoplovne akademije, Podvršanska 146, 26300 Vršac.

Na integrisanu obuku za pilota transportnih aviona (Airline transport pilot Integrated – ATP(A)Int. Course) mogu se upisati punoletna lica koja imaju završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit će se sprovesti prema sledećem rasporedu:

 • Od 08:00 do 10:00 – Podnošenje prijava i dokumentacije;
 • Od 10:00 do 11:00 – Polaganje pismenog testa iz engleskog jezika;
 • Od 11:00 do 12:00 – Polaganje pismenog testa iz matematike;
 • Od 12:00 do 12:45 – Pauza;
 • Od 12:45 do 13:45 – Polaganje pismenog testa iz fizike;
 • Od 13:45 – Polaganje usmenog dela ispita iz engleskog jezika;
 • Od 15:00 – Informativni razgovor sa kandidatima i ponuda ugovora o školovanju za kandidate koji su položili prijemni ispit.

Neophodna dokumenta za upis:

 • Fotokopija ličnih dokumenata (lična karta ili pasoš);
 • Fotokopija diplome ili svedočanstva najvišeg stečenog obrazovanja;
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm (stari pasoš, đačka knjižica, indeks);
 • Fotokopiju važeće zdravstvene knjižice, odnosno dokaza o zdravstvenom osiguranju;
 • Fotokopija lekarskog uverenja za letačko osoblje Klase 1 u skladu sa Aneksom IV Part- MED “Pravilnika o letačkom osoblju („Službeni Glasnik RS“ br. 33/13)1.

Početak obuke planiran je za 01.04.2020.

Pre početka obuke kandidat je u obavezi da odeljenju letačke administracije dostavi:

 • Dokaz o uplati za izdavanje autorizacije pilota na obuci koju izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;
 • Dostaviti izjavu o adresi boravka za vreme školovanja u SMATSA vazduhoplovnoj akademiji;
 • Dokaz o prijavi boravka (za strane državljane).

Zainteresovani kandidati se za sva pitanja mogu obratiti odeljenju letačke administracije lično na adresi Podvršanska 146, 26300 Vršac, putem telefona 013/800-854 ili putem imejl adrese aviationacademy@smatsa.rs.

1 Lekarsko uverenja za letačko osoblje Klase 1 može se pribaviti u ordinaciji medicine rada – vazduhoplovnomedicinski centar RS-AeMC/002, zgrada školskog centra Air SERBIA na Aerodromu Nikola Tesla u Beograd, Tel. 011 267 5774.