Упис септембарске класе пилота

Пријемни у уторак 12.09.2017. године

Упис септембарске класе пилота

17.05.2017

Контрола  летења Србије и Црне Горе, SMATSA доо Београд,

SMATSA Ваздухопловна академија из Вршца објављују

К О Н К У Р С
за упис студената на курсеве

 

ATP(A) INTEGRATED (комерцијални пилот са овлашћењима)

CPL(A) IR по пријави кандидата

CPL(A) по пријави кандидата

ATPL (A) Theoretical Knowledgе по пријави кандидата

ATP(A) for PPL holder по пријави кандидата

ATP(A) for CPL IR holder по пријави кандидата

MCC(A) по пријави кандидата

FI(A) по пријави кандидата

PPL(A) по пријави кандидата

PPL(A) Distance Learning (D/L) по пријави кандидата

 

Пријемни испит биће одржан у уторак 12.09.2017. године у SMATSA Ваздухопловној академији (улица Подвршанска 146, 26300 Вршац).

Настава почиње у понедељак 02.10.2017. године. Долазак потврдити на aviationacademy@smatsa.rs или slavko.korica@smatsa.rs или телефоном на бројеве +381 13 800 854 и +381 13 800 855. Пријем докумената је у уторак 12.09.2017. године од 8 сати.

 

Сатница пријемног испита:
– 08:00 – 10:00   Пријављивање
– 10:00 – 11:00   Енглески језик (писмено-тест)
– 11:00 – 12:00   Математика (писмено-тест)
– 12:00 – 12:45   Пауза
– 12:45 – 13:45   Физика (писмено-тест)
– 13:45                Енглески језик (усмено)
– 15:00                Информативни разговор са кандидатима и понуда уговора на потпис.

 

Неопходна документа за упис:
– Фотокопија личних докумената  (лична карта или пасош);
– Фотокопија највишег стеченог претходног образовања;
– 2 фотографије димензија за пасош;
– Фотокопија важеће здравствене књижице односно доказа о здравственом осигурању;
– Фотокопија лекарског уверења Класе 2 или Класе 1
(издата од овлашћене EASA PART MED установе)

 

За упис у SAA постоји могућност узимања кредита.