Upis septembarske klase pilota

Prijemni u utorak 12.09.2017. godine

Upis septembarske klase pilota

17.05.2017

Kontrola  letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo Beograd,

SMATSA Vazduhoplovna akademija iz Vršca objavljuju

K O N K U R S
za upis studenata na kurseve

 

ATP(A) INTEGRATED (komercijalni pilot sa ovlašćenjima)

CPL(A) IR po prijavi kandidata

CPL(A) po prijavi kandidata

ATPL (A) Theoretical Knowledge po prijavi kandidata

ATP(A) for PPL holder po prijavi kandidata

ATP(A) for CPL IR holder po prijavi kandidata

MCC(A) po prijavi kandidata

FI(A) po prijavi kandidata

PPL(A) po prijavi kandidata

PPL(A) Distance Learning (D/L) po prijavi kandidata

 

Prijemni ispit biće održan u utorak 12.09.2017. godine u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji (ulica Podvršanska 146, 26300 Vršac).

Nastava počinje u ponedeljak 02.10.2017. godine. Dolazak potvrditi na aviationacademy@smatsa.rs ili slavko.korica@smatsa.rs ili telefonom na brojeve +381 13 800 854 i +381 13 800 855. Prijem dokumenata je u utorak 12.09.2017. godine od 8 sati.

 

Satnica prijemnog ispita:
– 08:00 – 10:00   Prijavljivanje
– 10:00 – 11:00   Engleski jezik (pismeno-test)
– 11:00 – 12:00   Matematika (pismeno-test)
– 12:00 – 12:45   Pauza
– 12:45 – 13:45   Fizika (pismeno-test)
– 13:45                Engleski jezik (usmeno)
– 15:00                Informativni razgovor sa kandidatima i ponuda ugovora na potpis.

 

Neophodna dokumenta za upis:
– Fotokopija ličnih dokumenata  (lična karta ili pasoš);
– Fotokopija najvišeg stečenog prethodnog obrazovanja;
– 2 fotografije dimenzija za pasoš;
– Fotokopija važeće zdravstvene knjižice odnosno dokaza o zdravstvenom osiguranju;
– Fotokopija lekarskog uverenja Klase 2 ili Klase 1
(izdata od ovlašćene EASA PART MED ustanove)

 

Za upis u SAA postoji mogućnost uzimanja kredita.