AIS

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA дoo je сeртификoвaни пружaлaц услугa у вaздушнoj плoвидби које обухватају услуге у ваздушном саобраћају (ATS), услуге комуникације, навигације и надзора (CNS), услуге ваздухопловне метеорологије (MET) и услуге ваздухопловног информисања (AIS).

Услуге ваздухопловног информисања (AIS, Aeronautical Information Services) обухватају пружање ваздухопловних информација/података неопходних за безбедну, редовну и ефикасну ваздушну пловидбу.

Услуге AIS-а користе:

  • особље укључено у летачке операције (посаде и планери лета); и
  • пружаоци услуга у ваздушној пловидби одговорни за информисање ваздухоплова у лету и претполетно информисање.

 

SMATSA AIS прима и/или ствара, сакупља, обрађује, форматира, објављује/чува и дистрибуира ваздухопловне информације/податке за ваздушни простор у надлежности Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.

Процеси ваздухопловног информисања су усклађени са међународним стандардима и препорученом праксом садржаном у ICAO Анексу 4, ICAO Анексу 15, ICAO Doc 10066 и ICAO Doc 8126, међународним стандардима ISO 9000 и ISO 9001 и заједничким захтевима Јединственог европског неба.

Ваздухопловне информације се објављују као Интегрисани ваздухопловни информативни пакет (IAIP) који чине следећи елементи:

 

Доступност AIS производа/услуга у различитим фазама лета

Информације се објављују у посебним пакетима за цивилни саобраћај (инструментално – IFR и визуелно – VFR летење) и војно летење.

Информације су доступне у облику текста, табела и ваздухопловних карата које се објављују у папирној верзији и електронски (eAIP, html и pdf приказ на CD-у). Обе верзије је могуће наручити путем наруџбенице, а тренутно важећој електронској верзији AIP/VFR AIP се може приступити преко овог интернет сајта.

Систем ваздухопловног информисања SMATSA је базиран на Европској бази AIS података  (EAD, European AIS Database) – најнапреднијем AIS систему у свету и заједничком подухвату европских пружалаца услуга у ваздушној пловидби. Ова база омогућава размену података у електронском облику, унапређени квалитет података као и њихову доступност у реалном времену широм света путем интернета.

У склопу пружања услуга претполетног информисања у ATS пријавним бироима (ARO, ATS Reporting Office) на аеродромима Београд/Никола Тесла, Ниш/Константин Велики, Подгорица, Тиват и Вршац, корисницима су, посредством EAD-а, доступне информације из свих европских AIP-ова и PIB-ови са NOTAM-има из целог света.

Путем овог интернет сајта може се приступити Дневним листама важећих NOTAM серије А и серије C  које су информативног карактера и нису за оперативну употребу. За додатне информације о NOTAM-има, посетити страницу NOTAM.

Инфо центар SMATSA

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

10фебруар

Саопштење

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

25октобар

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније