KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

30.05.2022

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD objavljuje KONKURS za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja:

  1. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica;
  2. četiri (4) kandidata za ovlašćenje APP Tivat.

Konkurs je otvoren do 15.09.2022. godine.

Sve informacije u vezi sa konkursom možete preuzeti na linku