Конкурс за упис нове класе студената на SAA

SMATSA Ваздухопловна академија

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

09.02.2021

 

 

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд и  SMATSA Ваздухопловна академија

Објављују

К О Н К У Р С

за пријем кандидата на обуку

 

1. ATP(A) Integrated course – интегрисана обука за пилота транспортних авиона (Airline transport pilot Integrated (Airplane) – ATP(A)Int. Course) са овлашћењима за класу вишемоторних клипних авиона (MEP – Multi Engine Piston Class Rating), за инструментално летење на вишемоторним авионима IR/ME – Instrument Rating for Airplane Multi Engine и курсом за сарадњу вишечлане посаде (MCC – Multi Crew Cooperation (MCC));

2.CPL(A)/IR Integrated course – интегрисана обука за професиналног пилота авиона (Commercial Pilot Licence (Airplane) са овлашћењем за класу вишемоторних клипних авиона (MEP – Multi Engine Piston Class Rating) и за инструментално летење на вишемоторним авионима IR/ME – Instrument Rating for Airplane Multi Engine);

3.FI(A) course – обука за стицање овлашћења инструктора летачке обуке – Flight Instructor (Airplane) course;

4.PPL(A) course – обука за спортског пилота авиона – Private Pilot Licence (Airplane) course

Пријем докумената и пријемни испит за курсеве: ATP(A) integrated и CPL(A)/IR integrated биће одржани 30.03.2021. године од 8.00 часова , у просторијама SMATSA ваздухопловне академије, Подвршанска 146, 26300 Вршац.

На интегрисане курсеве ATP(A) integrated и CPL(A)/IR integrated  могу се уписати пунолетна лица која имају завршено средње образовање, у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Такође, могу се уписати и кандидати који поседују дозволу PPL(A), којима се може признати до 50% оствареног налета.

Пријемни испит ће се спровести према следећем распореду:

 • Од 08:00 до 10:00 – Подношење пријава и документације;
 • Од 10:00 до 11:00 – Полагање писменог теста из енглеског језика;
 • Од 11:00 до 12:00 – Полагање писменог теста из математике;
 • Од 12:00 до 12:45 – Пауза;
 • Од 12:45 до 13:45 – Полагање писменог теста из физике;
 • Од 13:45 до 15:00 – Полагање усменог дела испита из енглеског језика;
 • Од 15:00 Информативни разговор са кандидатима/понуда уговора о школовању.

Пријем докумената за курс за инструктора летачке обуке – FI(A) – биће одржан дана 01.04.2021. у 8.00 часова, у просторијама SMATSA ваздухопловне академије, Подвршанска 146, 26300 Вршац.

Истог дана пријављеним кандидатима биће заказан практичан пријемни испит којим се проверава техника пилотирања на једномоторном авиону, у трајању од 1h. Трошкове пријемног испита сноси кандидат.

Потребно пилотско искуство:

 • Остварено најмање 10 сати инструменталног летења (не сме бити више од 5 сати извршених на FNPT II или неком другом симулатору).
 • Остварено најмање 20 сати VFR „cross-country“ самосталног летења, укључујући укупно прелетених 540 км (300 нм), у току којих је обавезно слетање на три различита аеродрома.
 • Најмање 30 сати налета на једномоторном авиону, од којих најмање 5 сати мора бити извршено у периоду од 6 месеци пре почетка курса за који се пријављује.
 • Остварено најмање 200 сати налета на авиону или TMGs, од чега 150 сати као PIC.

Пријем докумената за курс за спортског пилота авиона – PPL(A) – биће одржан дана 30.03.2021. године од 10.00 часова, у просторијама SMATSA ваздухопловне академије, Подвршанска 146, 26300 Вршац.

Заинтересовани кандидат може да има навршених 16 година живота, уз услов да напуни 17 година пре изласка на испит за дозволу пред надлежним ваздухопловним властима.

НЕМА пријемног испита за кандидате за спортског пилота авиона.

Заинтересовани кандидати приликом пријема треба да доставе следећа документа:

 • Фотокопија личних докумената (лична карта или пасош);
 • Фотокопија лекарског уверења за летачко особље Класе 1 за курс ATP(A) integrated  CPL(A)/IR integrated i FI(A),  Класа 2 за курс PPL(A) – лекарски преглед се обавезно ради у Србији (Air Serbia Медицина – тел. +381 11 2675 774);
 • Фотокопија дипломе или сведочанства највишег стеченог образовања;
 • Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 цм (стари пасош, ђачка књижица, индекс);
 • Фотокопија важеће здравствене књижице, односно доказа о здравственом осигурању;
 • За кандидате који имају одредјени налет, донети на увид летачку књижицу;
 • За кандидате који имају летачку дозволу, донети на увид летачку дозволу.

Почетак обуке планиран је за 05.05.2021. године.

Заинтересовани кандидати се за сва питања могу лично обратити одељењу летачке администрације академије, на адреси Подвршанска 146, 26300 Вршац, путем телефона 013/800-854, 064/895-8185, 064/895-8343 или путем Е-маил адресе: aviationacademy@smatsa.rs