Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

SMATSA Vazduhoplovna akademija

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

09.02.2021

 

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i  SMATSA Vazduhoplovna akademija

Objavljuju

K O N K U R S

za prijem kandidata na obuku

 

1. ATP(A) Integrated course – integrisana obuka za pilota transportnih aviona (Airline transport pilot Integrated (Airplane) – ATP(A)Int. Course) sa ovlašćenjima za klasu višemotornih klipnih aviona (MEP – Multi Engine Piston Class Rating), za instrumentalno letenje na višemotornim avionima IR/ME – Instrument Rating for Airplane Multi Engine i kursom za saradnju višečlane posade (MCC – Multi Crew Cooperation (MCC));

2.CPL(A)/IR Integrated course – integrisana obuka za profesinalnog pilota aviona (Commercial Pilot Licence (Airplane) sa ovlašćenjem za klasu višemotornih klipnih aviona (MEP – Multi Engine Piston Class Rating) i za instrumentalno letenje na višemotornim avionima IR/ME – Instrument Rating for Airplane Multi Engine);

3.FI(A) course – obuka za sticanje ovlašćenja instruktora letačke obuke – Flight Instructor (Airplane) course;

4.PPL(A) course – obuka za sportskog pilota aviona – Private Pilot Licence (Airplane) course

Prijem dokumenata i prijemni ispit za kurseve: ATP(A) integrated i CPL(A)/IR integrated biće održani 30.03.2021. godine od 8.00 časova , u prostorijama SMATSA vazduhoplovne akademije, Podvršanska 146, 26300 Vršac.

Na integrisane kurseve ATP(A) integrated i CPL(A)/IR integrated  mogu se upisati punoletna lica koja imaju završeno srednje obrazovanje, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Takođe, mogu se upisati i kandidati koji poseduju dozvolu PPL(A), kojima se može priznati do 50% ostvarenog naleta.

Prijemni ispit će se sprovesti prema sledećem rasporedu:

 • Od 08:00 do 10:00 – Podnošenje prijava i dokumentacije;
 • Od 10:00 do 11:00 – Polaganje pismenog testa iz engleskog jezika;
 • Od 11:00 do 12:00 – Polaganje pismenog testa iz matematike;
 • Od 12:00 do 12:45 – Pauza;
 • Od 12:45 do 13:45 – Polaganje pismenog testa iz fizike;
 • Od 13:45 do 15:00 – Polaganje usmenog dela ispita iz engleskog jezika;
 • Od 15:00 Informativni razgovor sa kandidatima/ponuda ugovora o školovanju.

Prijem dokumenata za kurs za instruktora letačke obuke – FI(A) – biće održan dana 01.04.2021. u 8.00 časova, u prostorijama SMATSA vazduhoplovne akademije, Podvršanska 146, 26300 Vršac.

Istog dana prijavljenim kandidatima biće zakazan praktičan prijemni ispit kojim se proverava tehnika pilotiranja na jednomotornom avionu, u trajanju od 1h. Troškove prijemnog ispita snosi kandidat.

Potrebno pilotsko iskustvo:

 • Ostvareno najmanje 10 sati instrumentalnog letenja (ne sme biti više od 5 sati izvršenih na FNPT II ili nekom drugom simulatoru).
 • Ostvareno najmanje 20 sati VFR „cross-country“ samostalnog letenja, uključujući ukupno preletenih 540 km (300 nm), u toku kojih je obavezno sletanje na tri različita aerodroma.
 • Najmanje 30 sati naleta na jednomotornom avionu, od kojih najmanje 5 sati mora biti izvršeno u periodu od 6 meseci pre početka kursa za koji se prijavljuje.
 • Ostvareno najmanje 200 sati naleta na avionu ili TMGs, od čega 150 sati kao PIC.

Prijem dokumenata za kurs za sportskog pilota aviona – PPL(A) – biće održan dana 30.03.2021. godine od 10.00 časova, u prostorijama SMATSA vazduhoplovne akademije, Podvršanska 146, 26300 Vršac.

Zainteresovani kandidat može da ima navršenih 16 godina života, uz uslov da napuni 17 godina pre izlaska na ispit za dozvolu pred nadležnim vazduhoplovnim vlastima.

NEMA prijemnog ispita za kandidate za sportskog pilota aviona.

Zainteresovani kandidati prilikom prijema treba da dostave sledeća dokumenta:

 • Fotokopija ličnih dokumenata (lična karta ili pasoš);
 • Fotokopija lekarskog uverenja za letačko osoblje Klase 1 za kurs ATP(A) integrated  CPL(A)/IR integrated i FI(A),  Klasa 2 za kurs PPL(A) – lekarski pregled se obavezno radi u Srbiji (Air Serbia Medicina – tel. +381 11 2675 774);
 • Fotokopija diplome ili svedočanstva najvišeg stečenog obrazovanja;
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm (stari pasoš, đačka knjižica, indeks);
 • Fotokopija važeće zdravstvene knjižice, odnosno dokaza o zdravstvenom osiguranju;
 • Za kandidate koji imaju odredjeni nalet, doneti na uvid letačku knjižicu;
 • Za kandidate koji imaju letačku dozvolu, doneti na uvid letačku dozvolu.

Početak obuke planiran je za 05.05.2021. godine.

Zainteresovani kandidati se za sva pitanja mogu lično obratiti odeljenju letačke administracije akademije, na adresi Podvršanska 146, 26300 Vršac, putem telefona 013/800-854, 064/895-8185, 064/895-8343 ili putem E-mail adrese: aviationacademy@smatsa.rs