Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

03.12.2021

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili su se 2. decembra 2021. godine programu slobodnog planiranja letenja (FRA, Free Route Airspace) u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope (SECSI, Southeast Europe Common Sky Initiative).

SECSI FRA je razvijena uz podršku menadžera mreže (Network Manager) i sa novim članovima čini jednu od najvećih pregoraničnih oblasti slobodnog planiranja letenja u Evropi. Pridruživanje novih članova predstavlja značajan korak u postizanju slobodnog planiranja letenja na čitavom kontinentu. Tim činom, Albkontrol i M-NAV su se pridružili ostalim članovima inicijative  – Slovenija kontrol (Slovenija) Austrokontrol (Austrija), Hrvatska kontrola zračne plovidbe (Hrvatska), Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo (Srbija, Crna Gora) i Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina) od 2. decembra.

Proširenje SECSI prostora je značajno. Avioprevozioci će moći da koriste direktne putanje kojima ostvaruju ukupne uštede od 1940 nautičkih milja, ukupno 285 minuta kraće letove, smanjenu potrošnju goriva do 8 tona, kao i smanjenje karbonskih emisija od 25.500 kilograma. Procenjuje se da će nova SECSI FRA oblast omogućiti uštede od oko 1.300.000 kilometara godišnje i da će aviokompanijama omogućiti više opcija za planiranje letenja. Slobodno prekogranično planiranje letenja omogućava avioprevoziocima da prilagođavaju putanje vazduhoplova preovlađujućim vetrovima kao i ograničenjima usled vojnog letenja. Takođe, slobodno planiranje letenja omogućava lakše prognoziranje saobraćajnih tokova i smanjuje radnog opterećenja pilota i kontrolora letenja.

Ova inicijativa je sastavni deo vizije Evropske komisije o Evropskoj oblasti slobodnog planiranja letenja a istovremeno ispunjava zahtev aviokompanija za uspostavljanje više opcija za planiranje trajektorije između aerodroma poletanja i aerodroma sletanja.