Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

05.11.2021

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja Beograd je održan bilateralni sastanak direktora SMATSA, g. Predraga Jovanovića i g. Fahrudina Hamidija, direktora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi Severne Makedonije, M-NAV, sa saradnicima.

Na sastanku je potvrđen kontinuitet odlične operativne i korporativne saradnje dva provajdera, dogovoreni dalji koraci na unapređenju korporativnih odnosa i podizanju sveukupne saradnje na viši nivo.

Na sastanku je izvršen pregled aktuelnih tema vezanih za poslovanje dva provajdera i posebno je istaknut širi značaj pristupanja M-NAV Inicijativi slobodnog prekograničnog planiranja ruta u jugoistočnom evropskom prostoru / South East Common Sky Initiative Free Route Airspace – SECSI FRA, koje je planirano 02. decembra 2021. godine.

Ocenjeno je da se uključivanjem  M-NAV u SESCI FRA podiže nivo kvaliteta usluga u vazdušnim prostorima nadležnosti  SMATSA i M-NAV, kao i u celokupnom vazdušnom prostoru nadležnosti provajdera SECSI FRA inicijative, kao i da se na ovaj način dobija dodatni kvalitet na širem regionalnom nivou.

Konstatovano je da poslednja saobraćajna prognoza EUROCONTROL i očekivan trend približavanja obima vazdušnog saobraćaja vrednostima iz 2019. godine, daju solidnu osnovu za puni oporavak poslovanja provajdera i realizaciju investicionih i ostalih razvojnih planova i  M-NAV i SMATSA.