mart 2022

COOPANS tim

07.03.2022

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi Austro Control, Croatia Control, Naviair, Irish Aviation Authority i NAV Portugal - COOPANS tima za harmonizaciju, posetili su SMATSA doo  u cilju sagledavanja funkcije SMATSA TopSky-ATC sistema koja se odnosi na nadzor i upravljanje  (RCMS sistem). COOPANS trenutno sprovodi aktivnosti unapređenja TopSky-ATC sistema, koja obuhvata i…

Detaljnije