COOPANS тим

Унапређење TopSky-ATC система

COOPANS тим

07.03.2022

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној пловидби Austro Control, Croatia Control, Naviair, Irish Aviation Authority и NAV Portugal – COOPANS тима за хармонизацију, посетили су SMATSA доо  у циљу сагледавања функције SMATSA TopSky-ATC система која се односи на надзор и управљање  (RCMS систем). COOPANS тренутно спроводи активности унапређења TopSky-ATC система, која обухвата и модернизацију система за надзор и управљање преласком на RCMS. На састанку су размењене информације о искуству које је SMATSA доо стекла у последње три године, од када је RCMS систем у оперативној употреби. У врло конструктивној атмосфери размењене су и информације од значаја, о будућим плановима унапређења TopSky-ATC система као и о сличностима и разликама у начину организације послова и задатака из домена ATM система.