COOPANS tim

Unapređenje TopSky-ATC sistema

COOPANS tim

07.03.2022

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi Austro Control, Croatia Control, Naviair, Irish Aviation Authority i NAV Portugal – COOPANS tima za harmonizaciju, posetili su SMATSA doo  u cilju sagledavanja funkcije SMATSA TopSky-ATC sistema koja se odnosi na nadzor i upravljanje  (RCMS sistem). COOPANS trenutno sprovodi aktivnosti unapređenja TopSky-ATC sistema, koja obuhvata i modernizaciju sistema za nadzor i upravljanje prelaskom na RCMS. Na sastanku su razmenjene informacije o iskustvu koje je SMATSA doo stekla u poslednje tri godine, od kada je RCMS sistem u operativnoj upotrebi. U vrlo konstruktivnoj atmosferi razmenjene su i informacije od značaja, o budućim planovima unapređenja TopSky-ATC sistema kao i o sličnostima i razlikama u načinu organizacije poslova i zadataka iz domena ATM sistema.