Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају комерцијалног отпада

25.09.2020

ИЗМЕНА ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА

Свим заинтересованим лицима достављамо следећу информацију о измени Јавног огласа за продају комерцијалног отпада Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо од 12.03.2020. објављеног на званичном сајту www.smatsa.rs.

Мења се оглас у делу који дефинише рок за подношење понуда и јавно отварање понуда, тако да сада гласи:

Понуде се могу поднети до 14.05.2020. године до 9 часова. Јавно отварање понуда биће обављено истог дана у 10 часова на горе наведеној адреси.

У осталим деловима предметни оглас остаје исти.

SMATSA доо

Оглас за продају комерцијалног отпада 2020