Почела примена SECSI FRA

Авио-компанијама омогућено: краће дужине летова, мања потрошња горива, и емисија CО2

Почела примена SECSI FRA

01.02.2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

01. фебруар 2018.

Иницијатива Слободно коришћење рута у заједничком ваздушном простору југоисточне Европе (SECSI FRA) је успешно имплементирана 01. фебруара 2018. године.

Прошло је мање од годину дана након што су контроле летења Аустрије, БиХ, Хрватске, Србије и Црне Горе и Словеније потписале меморандум о сарадњи, са циљем имплементације иницијативе слободног коришћења рута у заједничком ваздушном простору југоисточне Европе – South East Common Sky Initiative Free Route Airspace (SECSI FRA).

Иницијатива SECSI FRA од 01. фебруара 2018, пружа корисницима ваздушног простора дуж југоисточне осе значајне предности у смислу могућности избора најкраћих рута између централне Европе и туристичких дестинација Грчке, Египта и Турске. Предности примене SECSI FRA иницијативе су значајне. Омогућавањем планирања и летења директним (најкраћим) путањама, на дневном нивоу скраћују се растојања до 1940 NM (наутичких миља), чиме се постижу уштеде процењене на 285 минута у времену трајања лета, смањење потрошње горива за 8 000 килограма и смањење емисије CO2 (угљен диоксида) за око 25 500 килограма.

Од SECSI FRA се очекује да авио компанијама донесе уштеде од око 600-700.000 NM у погледу путања летења на годишњем нивоу. Она ће пружити још више расположивих опција приликом избора жељених путања корисника. Потпуно слободно коришћење рута у ваздушном простору држава учесница иницијативе омогућава авио компанијама боље искоришћење ветра, или ефикасније обилажење преоптерећених делова ваздушног простора, активних војних зона или зона са неповољним метеоролошким усовима. Планирање директних рута повећава предвидљивост трајекторије ваздухоплова чиме се смањује оптерећење контрола летења.

Реализација SECSI не само да испуњава циљеве Европске комисије у погледу имплементације „Слободног коришћења рута“ широм Европе већ, такође, задовољава и захтеве корисника ваздушног простора у погледу расположивости вишеструких рутних опција за исти пар градова. Ова сарадња довешће до стварања једног од највећих међународних простора слободног коришћења ваздушних рута у Европи и представља значајан корак ка успостављању заједничког Европског слободног коришћења рута (FRA) до 2022.године.