SMATSA домаћин првог састанка SESCI/FRA

Имплементација и прва два месеца реализације пројекта протекли без проблема

SMATSA домаћин првог састанка SESCI/FRA

27.03.2018

Контрола летења Србије и Црне Горе, SMATSA доо Београд, била је 27. марта 2018. године домаћин првог састанка SECSI/FRA партнера након имплементације тог пројекта 01. фебруара 2018.године. Састанку у Центру контроле летења Београд присуствовали су представници 5 пружалаца услуга у ваздушној пловидби: Austro Control, BHANSA, Croatia Control, Slovenia Control и SMATSA. То су провајдери који су заједнички увели концепт “Преко-граничног слободног планирања рута – Cross border FRA concept“ у ваздушним просторима 6 држава: Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Хрватске, Словеније и Републике Србије.

На састанку је 27 представника контрола летења разменило утиске и информације о проблемима у планирању летова које су имали авио-превозиоци и дискутовало о превазилажењу евентуалних потешкоћа са којима су се у оперативном раду сусреле јединице контрола летења. Учесници састанка су закључили да су процес имплементације, као и прва два месеца након реализације пројекта, протекли без проблема и да није било значајних потешкоћа са којима су се суочили корисници ваздушног простора. Наредни састанак партнера SECSI/ FRA пројекта планиран је за другу половину октобра када ће, на крају летње саобраћајне сезоне, бити могуће објективније сагледавање како потенцијалних проблема тако и позитивних ефеката реализације пројекта.

Иницијатива Слободно коришћење рута у заједничком ваздушном простору југоисточне Европе (SECSI /FRA) успешно је имплементирана 01. фебруара 2018. године. Прошло је мање од годину дана након што су контроле летења Аустрије, БиХ, Хрватске, Србије и Црне Горе и Словеније потписале меморандум о сарадњи, са циљем имплементације иницијативе слободног коришћења рута у заједничком ваздушном простору југоисточне Европе – South East Common Sky Initiative Free Route Airspace (SECSI/FRA).

Иницијатива SECSI/FRA од 01. фебруара 2018.године, пружа корисницима ваздушног простора дуж југоисточне осе значајне предности у смислу могућности избора најкраћих рута између централне Европе и туристичких дестинација Грчке, Египта и Турске. Предности примене SECSI/FRA иницијативе су значајне. Омогућавањем планирања и летења директним (најкраћим) путањама, на дневном нивоу скраћују се растојања до 1940 NM (наутичких миља), чиме се постижу уштеде процењене на 285 минута у времену трајања лета, смањење потрошње горива за 8000 килограма и смањење емисије CO2 (угљен-диоксида) за око 25500 килограма.

Од SECSI FRA се очекује да авио компанијама донесе уштеде од око 600-700.000 NM у погледу путања летења на годишњем нивоу. Она ће пружити још више расположивих опција приликом избора жељених путања корисника. Потпуно слободно коришћење рута у ваздушном простору држава учесница иницијативе омогућава авио-компанијама боље искоришћење ветра или ефикасније обилажење преоптерећених делова ваздушног простора, активних војних зона или зона са неповољним метеоролошким усовима. Планирање директних рута повећава предвидљивост трајекторије ваздухоплова чиме се смањује оптерећење контрола летења.

Реализација SECSI FRA, не само да испуњава циљеве Европске комисије у погледу имплементације „Слободног коришћења рута“ широм Европе, већ  задовољава и захтеве корисника ваздушног простора у погледу расположивости вишеструких рутних опција за исти пар градова. Ова сарадња довешће до стварања једног од највећих међународних простора слободног коришћења ваздушних рута у Европи и представља значајан корак ка успостављању заједничког Европског слободног коришћења рута (FRA) до 2022. године.

featured_image
featured_image
featured_image