SMATSA domaćin prvog sastanka SESCI/FRA

Implementacija i prva dva meseca realizacije projekta protekli bez problema

SMATSA domaćin prvog sastanka SESCI/FRA

27.03.2018

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo Beograd, bila je 27. marta 2018. godine domaćin prvog sastanka SECSI/FRA partnera nakon implementacije tog projekta 01. februara 2018.godine. Sastanku u Centru kontrole letenja Beograd prisustvovali su predstavnici 5 pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi: Austro Control, BHANSA, Croatia Control, Slovenia Control i SMATSA. To su provajderi koji su zajednički uveli koncept “Preko-graničnog slobodnog planiranja ruta – Cross border FRA concept“ u vazdušnim prostorima 6 država: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske, Slovenije i Republike Srbije.

Na sastanku je 27 predstavnika kontrola letenja razmenilo utiske i informacije o problemima u planiranju letova koje su imali avio-prevozioci i diskutovalo o prevazilaženju eventualnih poteškoća sa kojima su se u operativnom radu susrele jedinice kontrola letenja. Učesnici sastanka su zaključili da su proces implementacije, kao i prva dva meseca nakon realizacije projekta, protekli bez problema i da nije bilo značajnih poteškoća sa kojima su se suočili korisnici vazdušnog prostora. Naredni sastanak partnera SECSI/ FRA projekta planiran je za drugu polovinu oktobra kada će, na kraju letnje saobraćajne sezone, biti moguće objektivnije sagledavanje kako potencijalnih problema tako i pozitivnih efekata realizacije projekta.

Inicijativa Slobodno korišćenje ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope (SECSI /FRA) uspešno je implementirana 01. februara 2018. godine. Prošlo je manje od godinu dana nakon što su kontrole letenja Austrije, BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Slovenije potpisale memorandum o saradnji, sa ciljem implementacije inicijative slobodnog korišćenja ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope – South East Common Sky Initiative Free Route Airspace (SECSI/FRA).

Inicijativa SECSI/FRA od 01. februara 2018.godine, pruža korisnicima vazdušnog prostora duž jugoistočne ose značajne prednosti u smislu mogućnosti izbora najkraćih ruta između centralne Evrope i turističkih destinacija Grčke, Egipta i Turske. Prednosti primene SECSI/FRA inicijative su značajne. Omogućavanjem planiranja i letenja direktnim (najkraćim) putanjama, na dnevnom nivou skraćuju se rastojanja do 1940 NM (nautičkih milja), čime se postižu uštede procenjene na 285 minuta u vremenu trajanja leta, smanjenje potrošnje goriva za 8000 kilograma i smanjenje emisije CO2 (ugljen-dioksida) za oko 25500 kilograma.

Od SECSI FRA se očekuje da avio kompanijama donese uštede od oko 600-700.000 NM u pogledu putanja letenja na godišnjem nivou. Ona će pružiti još više raspoloživih opcija prilikom izbora željenih putanja korisnika. Potpuno slobodno korišćenje ruta u vazdušnom prostoru država učesnica inicijative omogućava avio-kompanijama bolje iskorišćenje vetra ili efikasnije obilaženje preopterećenih delova vazdušnog prostora, aktivnih vojnih zona ili zona sa nepovoljnim meteorološkim usovima. Planiranje direktnih ruta povećava predvidljivost trajektorije vazduhoplova čime se smanjuje opterećenje kontrola letenja.

Realizacija SECSI FRA, ne samo da ispunjava ciljeve Evropske komisije u pogledu implementacije „Slobodnog korišćenja ruta“ širom Evrope, već  zadovoljava i zahteve korisnika vazdušnog prostora u pogledu raspoloživosti višestrukih rutnih opcija za isti par gradova. Ova saradnja dovešće do stvaranja jednog od najvećih međunarodnih prostora slobodnog korišćenja vazdušnih ruta u Evropi i predstavlja značajan korak ka uspostavljanju zajedničkog Evropskog slobodnog korišćenja ruta (FRA) do 2022. godine.

featured_image
featured_image
featured_image