Tehnički kvar na softverskom sistemu Evrokontrola u Briselu

Normalizacija saobraćaja posle ponoći

Tehnički kvar na softverskom sistemu Evrokontrola u Briselu

03.04.2018

Oko 13 sati došlo je do tehničkog kvara na softverskom sistemu EVROKONTROLA u Briselu zbog čega je redukovan protok vazdušnog saobraćaja u celoj Evropi. U skladu sa procedurama koje su predviđene za ovakve situacije, moguća su kašnjenja letova i u zoni nadležnosti SMATSA doo. Iz tog razloga moguća su kašnjenja poletanja i sletanja aviona u Srbiji i Crnoj Gori. Uspostavljanje pune redovnosti odvijanja saobraćaja zavisiće od otklanjanja tehničkih smetnji u centralnom sistemu EVROKONTROL u Briselu. EVROKONTROL očekuje normalizaciju stanja i otklanjanje smetnji posle ponoći.