Počela primena SECSI FRA

Avio-kompanijama omogućeno: kraće dužine letova, manja potrošnja goriva, i emisija CO2

Počela primena SECSI FRA

01.02.2018

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

01. februar 2018.

Inicijativa Slobodno korišćenje ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope (SECSI FRA) je uspešno implementirana 01. februara 2018. godine.

Prošlo je manje od godinu dana nakon što su kontrole letenja Austrije, BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Slovenije potpisale memorandum o saradnji, sa ciljem implementacije inicijative slobodnog korišćenja ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope – South East Common Sky Initiative Free Route Airspace (SECSI FRA).

Inicijativa SECSI FRA od 01. februara 2018, pruža korisnicima vazdušnog prostora duž jugoistočne ose značajne prednosti u smislu mogućnosti izbora najkraćih ruta između centralne Evrope i turističkih destinacija Grčke, Egipta i Turske. Prednosti primene SECSI FRA inicijative su značajne. Omogućavanjem planiranja i letenja direktnim (najkraćim) putanjama, na dnevnom nivou skraćuju se rastojanja do 1940 NM (nautičkih milja), čime se postižu uštede procenjene na 285 minuta u vremenu trajanja leta, smanjenje potrošnje goriva za 8 000 kilograma i smanjenje emisije CO2 (ugljen dioksida) za oko 25 500 kilograma.

Od SECSI FRA se očekuje da avio kompanijama donese uštede od oko 600-700.000 NM u pogledu putanja letenja na godišnjem nivou. Ona će pružiti još više raspoloživih opcija prilikom izbora željenih putanja korisnika. Potpuno slobodno korišćenje ruta u vazdušnom prostoru država učesnica inicijative omogućava avio kompanijama bolje iskorišćenje vetra, ili efikasnije obilaženje preopterećenih delova vazdušnog prostora, aktivnih vojnih zona ili zona sa nepovoljnim meteorološkim usovima. Planiranje direktnih ruta povećava predvidljivost trajektorije vazduhoplova čime se smanjuje opterećenje kontrola letenja.

Realizacija SECSI ne samo da ispunjava ciljeve Evropske komisije u pogledu implementacije „Slobodnog korišćenja ruta“ širom Evrope već, takođe, zadovoljava i zahteve korisnika vazdušnog prostora u pogledu raspoloživosti višestrukih rutnih opcija za isti par gradova. Ova saradnja dovešće do stvaranja jednog od najvećih međunarodnih prostora slobodnog korišćenja vazdušnih ruta u Evropi i predstavlja značajan korak ka uspostavljanju zajedničkog Evropskog slobodnog korišćenja ruta (FRA) do 2022.godine.