SMATSA

Unapređenje TopSky-ATC Sistema

SMATSA

14.05.2019

SMATSA doo je 14. maja 2019. godine završila prvu fazu projekta modernizacije i unapređenje sistema za obradu podataka u letu koji je deo programa unapređenja SUSAN. Realizacijom ovog projekta modernizacije ne samo da su obnovljeni računarski sistemi postojećih jedinica oblasne, prilaznih i aerodromskih kontrola letenja u Beogradu i Podgorici, već je sistem proširen tako da obuhvata i aerodromske kontrole letenja u Batajnici, Kraljevu, Nišu i Tivtu. Projekat je realizovan uspešno u saradnji sa proizvođačem opreme Thales, uz minimalan uticaj na saobraćajne tokove i mere protoka saobraćaja koje su sprovedene u koordinaciji sa Eurocontrol.

SMATSA doo planira da u narednom periodu nastavi sa unapređenjem raznih sistema u okviru SUSAN programa modernizacije kako bi bila u mogućnosti da zadrži stečeni renome među pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi u Evropi.