Упис нове класе студената saa на ATP(A) Integrated обуку

Пријемни испит у среду 14.03.2018. године

Упис нове класе студената saa на ATP(A) Integrated обуку

16.01.2018

Контрола летења Србије и Црне Горе, SMATSA доо Београд

SMATSA Ваздухопловна академија, Вршац

16.01.2018. године

 

Објављује

У П И С   Н О В Е   К Л А С Е  СТУДЕНАТА

 на ATP(A) INTEGRATED обуку – комерцијални пилот са овлашћењима.

 

Пријемни испит за заинтересоване кандидате биће одржан у среду 14.03.2018. године у SMATSA Ваздухопловној академији, улица Подвршанска 146, 26300 Вршац.

 

Заинтересовани кандидати могу се обратити на телефоне:

+381 13  800 854

+381 13  800 855  до 09.03.2018.године, лично или писаним путем на :

aviationacademy@smatsa.rs

slavko.korica@smatsa.rs

 

Настава почиње у понедељак 02.04.2018. године.

Пријем докумената и пријемни испит је у среду 14.03.2018. године у 8 часова.

 

Распоред пријемног испита:

– 08:00 – 10:00 Пријављивање

– 10:00 – 11:00 Енглески језик (писмено-тест)

– 11:00 – 12:00 Математика (писмено-тест)

– 12:00 – 12:45 Пауза

– 12:45 – 13:45 Физика (писмено-тест)

– 13:45              Енглески језик (усмено)

– 15:00              Информативни разговор са кандидатима и понуда уговора на потпис.

 

Неопходна документа за упис на обуку АТP(А) INTEGRATED:

– Фотокопија личних докумената (лична карта или пасош)

– Фотокопија највишег стеченог претходног образовања;

– 2 фотографије димензија за пасош;

– Фотокопија важеће здравствене књижице односно доказа о здравственом осигурању;

– Фотокопија лекарског уверења Класе 1 (издата од овлашћене EASA PART MED установе)

 

На почетку обуке неопходна је:

– Ауторизација кандидата код ДЦВ

– Полиса осигурања пилота

– Изјаву о адреси боравка за време школовања

– За стране држављане потребна је да су упознати са процедуром пријављивања  странаца и да су уредно пријављени код надлежних органа.