Upis nove klase studenata saa na ATP(A) Integrated obuku

Prijemni ispit u sredu 14.03.2018. godine

Upis nove klase studenata saa na ATP(A) Integrated obuku

16.01.2018

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo Beograd

SMATSA Vazduhoplovna akademija, Vršac

16.01.2018. godine

 

Objavljuje

U P I S   N O V E   K L A S E  STUDENATA

 na ATP(A) INTEGRATED obuku – komercijalni pilot sa ovlašćenjima.

 

Prijemni ispit za zainteresovane kandidate biće održan u sredu 14.03.2018. godine u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji, ulica Podvršanska 146, 26300 Vršac.

 

Zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefone:

+381 13  800 854

+381 13  800 855  do 09.03.2018.godine, lično ili pisanim putem na :

aviationacademy@smatsa.rs

slavko.korica@smatsa.rs

 

Nastava počinje u ponedeljak 02.04.2018. godine.

Prijem dokumenata i prijemni ispit je u sredu 14.03.2018. godine u 8 časova.

 

Raspored prijemnog ispita:

– 08:00 – 10:00 Prijavljivanje

– 10:00 – 11:00 Engleski jezik (pismeno-test)

– 11:00 – 12:00 Matematika (pismeno-test)

– 12:00 – 12:45 Pauza

– 12:45 – 13:45 Fizika (pismeno-test)

– 13:45              Engleski jezik (usmeno)

– 15:00              Informativni razgovor sa kandidatima i ponuda ugovora na potpis.

 

Neophodna dokumenta za upis na obuku ATP(A) INTEGRATED:

– Fotokopija ličnih dokumenata (lična karta ili pasoš)

– Fotokopija najvišeg stečenog prethodnog obrazovanja;

– 2 fotografije dimenzija za pasoš;

– Fotokopija važeće zdravstvene knjižice odnosno dokaza o zdravstvenom osiguranju;

– Fotokopija lekarskog uverenja Klase 1 (izdata od ovlašćene EASA PART MED ustanove)

 

Na početku obuke neophodna je:

– Autorizacija kandidata kod DCV

– Polisa osiguranja pilota

– Izjavu o adresi boravka za vreme školovanja

– Za strane državljane potrebna je da su upoznati sa procedurom prijavljivanja  stranaca i da su uredno prijavljeni kod nadležnih organa.