Predrag Jovanović novi direktor SMATSA

Na predlog Vlade Republike Srbije, danas je Nadzorni odbor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA doo Beograd) imenovao Predraga Jovanovića iz Beograda za direktora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore

Predrag Jovanović novi direktor SMATSA

15.01.2018

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

SMATSA doo Beograd

Beograd

15.01.2018. godine

Saopštenje za javnost

Na predlog Vlade Republike Srbije, danas je Nadzorni odbor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA doo Beograd) razrešio dužnosti Radojicu Rovčanina, i imenovao Predraga Jovanovića iz Beograda za direktora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore.

Predrag Jovanović rođen je 04.12.1955. godine. Magistar je tehničkih nauka. Završio je Saobraćajni fakultet  Univerziteta u Beogradu, odsek za vazdušni saobraćaj i transport. Nakon završenih studija i skoro dvadesetogodišnjeg iskustva u vazduhoplovnoj industriji na različitim pozicijama, od 2000. godine postaje savezni vazduhoplovni inspektor, a nakon toga i načelnik inspekcije vazdušnog saobraćaja u Saveznom vazduhoplovnom inspektoratu. Deo je tima Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije od njegovog osnivanja, gde je obavljao poslove načelnika odeljenja saobraćajne delatnosti, direktora sektora za bezbednost i nadzor vazdušnog saobraćaja, savetnika generalnog direktora za bezbednost vazdušnog saobraćaja, direktora sektora za obuku i licenciranje vazduhoplovnog osoblja, direktora direkcije za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Sa funkcije pomoćnika direktora za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje vazduhoplova u DCV, Jovanović dolazi na mesto direktora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo Beograd. Predrag Jovanović je član Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta Republike Srbije, predsednik Stalne komisije EUROCONTROL, član European Air Navigation Planning Group i član European Aviation Crisis Coordination Cell.

Predrag Jovanović deo je tima Vlade Republike Srbije za otvaranje vazdušnog prostora iznad KiM i član je i radne grupe Vlade Republike Srbije za izradu studije o pristupanju Republike Srbije u funkcionalni blok vazdušnog prostora.

Govori engleski i ruski jezik.