Konkurs SAA instruktor letačke obuke FI(A)

Prijave do 01.12.2017.

Konkurs SAA instruktor letačke obuke FI(A)

09.11.2017

SMATSA Vazduhoplovna akademija raspisuje konkurs za prijem novih polaznika kursa „INSTRUKTOR LETAČKE OBUKE“ FI(A). Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti SAA do 01.12.2017.

 

1.Uslovi za prijem:

1.1. Dozvole: ATP(A) Integrated ili CPL(A),

1.2. Pilotsko iskustvo:

– Najmanje 30 sati naleta na jednomotornom avionu od kojih najmanje 5 sati mora biti izvršeno u periodu od 6 meseci pre početka kursa za koji se prijavljuje.

– Ostvareno najmanje 10 sati instrumentalnog Letenja (ne sme biti više od 5 sati izvršenih na FNPT ili nekom drugom simulatoru).

– Ostvareno najmanje 20 sati „cross-country“ samostalnog letenja, uključujući ukupno preletenih 540 km (300 nm) u toku kojih je obavezno sletanje na dva različita aerodroma.

1.3. Praktični prijemni ispit kojim se proverava tehnika pilotiranja kandidata na jednomotornom avionu u trajanju od jednog sata. Troškove prijemnog ispita snosi kandidat.

1.4. Kandidat mora posedovati važeći sertifikat ICAO klase 1 o zdravstvenom stanju izdat kod zdravstvene ustanove akreditovane od strane EASA PART MED.

1.5. Dokumentacija potrebna za prijavu:

– Lična karta ili pasoš,

– Lekarsko uverenje,

– Letačka dozvola,

– Knjižica letenja,

– Važeća polisa osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode),

– Fotokopija diplome najvišeg stečenog obrazovanja.

2. Plan i program

Kurs instruktora letačke obuke za jednomotorni avion podeljen je u dve faze:

2.1. Teorijska obuka sadrži 174 časa teorijske nastave (1 čas = 45 min) izvođenih kroz sedam predmenta, prema planu i programu SAA.

2.2. Letačka obuka se sprovodi na jednomotornim avionom Cessna 172 u ukupnom trajanju od 30 sati naleta, prema planu i programu akademije.

3. Trajanje kursa

Ukupno trajanje obuke za FI(A) zavisi od meteoroloških uslova kao i posvećenosti kandidata obuci. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni obuka traje najmanje tri meseca.