Uspešne poslovne performanse

Brenan: Novi toranj izgleda impresivno

Uspešne poslovne performanse

07.02.2020

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na Beogradskom aerodromu — koji izgleda zaista impresivno — kao i da planirate novi toranj u Nišu, “ navodi se u pismu generalnog direktora EUROCONTROL Eamona Brenana, upućenom direktoru SMATSA Predragu Jovanoviću.

U 2019. godini, navodi Brenan, u Srbiji i Crnoj Gori bilo je 764,218 IFR letova, što je povećanje od 6.7% u poređenju sa 2018 (a odgovarajući porast na mreži u celini iznosio je 0.9%).

„ Tokom godine, ukupno  kašnjenje za  SMATSA u protoku saobraćaja (ATMF) — gde     nije uključena avio kompanija ili posledična kašnjenja — iznosi do 58,316 minuta (72.5% manje nego u 2018). Na celokupnoj evropskoj mreži kašnjenja u upravljanju protokom saobraćaja u 2019.godini   iznose 24.2 miliona minuta (5.7% manje nego u  2018).

U ime Srbije/Crne Gore/KFOR-a, EUROCONTROL je naplatio od avio kompanija 79.1 miliona evra na ime rutnih naknada u  2019.godini. Ovaj iznos je za 2.8% veći nego u 2018 što predstavlja 1.0%  ukupnih rutnih naknada koje je naplatio EUROCONTROL“,  naglašava generalni direktor EUROCONTROL.

„Proces pravljenja planova i dogovaranja mera za predstojeće leto dobro napreduje – zapravo mnogo brže nego prethodne godine.  To zapravo reflektuje nivo angažovanja i poverenja svih strana.

Veoma se radujem Konferenciji o digitalno povezanim aerodromima (Digitally Connected Airports Conference), 27. februara“, zaključuje između ostalog Brenan.