Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

25.09.2020

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima vazdušnog saobraćaja bez presedana. Od početka pandemije, broj letova u vazdušnom prostoru u nadležnosti SMATSA smanjen je za 90% u odnosu na isti period 2019. godine.

Kako je kontrola letenja deo kritične infrastrukture Republike Srbije, SMATSA ulaže napore za očuvanje operativnih kapaciteta neophodnih za opsluživanje, pre svega humanitarnih i letova vojnih vazduhoplova u vreme krize, sprovodeći pri tome stroge mere zaštite zdravlja operativnog i drugog osoblja.

Istovremeno, SMATSA preduzima mere za ublažavanje ekonomskih posledica ove, za vazduhoplovstvo najveće krize ikada, i pripremu resursa za normalizaciju saobraćaja nakon krize.