februar 2016

5 ANSPS u 6 država upravlja sa 11 LRDS

02.02.2016

Uspostavljanje 11 opcija LRDs-a, koje se protežu kroz AoRs (vazdušni prostor nadležnosti) 5 ANSP-a (pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi) i koje su prihvaćene od strane 6 država, stupiće na snagu 04.02.2016. godine. Početkom 2015. godine, 5 ANSP-a, SMATSA doo, CCL, Slovenačka kontrola letenja, BHANSA i BULATSA dogovorili su se da uvedu opcije direktnih, dugo linijskih, preko graničnih letova…

Detaljnije