5 ANSPS u 6 država upravlja sa 11 LRDS

Stupiće na snagu 04.02.2016. godine.

5 ANSPS u 6 država upravlja sa 11 LRDS

02.02.2016

Uspostavljanje 11 opcija LRDs-a, koje se protežu kroz AoRs (vazdušni prostor nadležnosti) 5 ANSP-a (pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi) i koje su prihvaćene od strane 6 država, stupiće na snagu 04.02.2016. godine.

Početkom 2015. godine, 5 ANSP-a, SMATSA doo, CCL, Slovenačka kontrola letenja, BHANSA i BULATSA dogovorili su se da uvedu opcije direktnih, dugo linijskih, preko graničnih letova (LRDS) kako bi pro aktivno pristupili potrebama korisnika i poboljšali kvalitet pruženih usluga.

Za početak razmatrano je samo 11 opcija LRDs-a. Svi zainteresovani učesnici su uvideli da prvobitno treba da se proveri mogućnost razmene i korišćenja podataka DPS sistema. Nakon što je uspešno završeno testiranje DPS sistema (sistema za obradu podataka) svi ANSPs su započeli sa objavljivanjem 11 opcija, direktnih (DTC – direktni letovi), dugo linijskih, preko graničnih letova, koje će biti raspoložive za vazduhoplovne kompanije (AOs) počev od 04.02.2016. godine.

U ovoj fazi projekta direktno je učestvovalo 5 ANSPs iz 6 država (Bugarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore) dok je Austrija učestvovala kao pridruženi član.

Bitno je naglasiti da ovaj projekat neće uticati na implementaciju FRA u AoR ANSP-a koji učestvuju u ovom projektu a koji je već donio uštede za AO i koji će dovesti do povezivanja sa lokalnim FRAs, kako bi se omogućilo maksimalno korišćenje vazdušnog prostora koji je u nadležnosti ANSP-a učesnica projekta, sa ciljem da se uvedu sve prednosti koje FRA koncept sa sobom donosi kako korisnicima tako i pružaocima usluga.