5 ANSPS у 6 држава управља са 11 LRDS

Ступиће на снагу 04.02.2016. године.

5 ANSPS у 6 држава управља са 11 LRDS

02.02.2016

Успостављање 11 опција LRDs-а, које се протежу кроз AoRs (ваздушни простор надлежности) 5 ANSP-а (пружаоца услуга у ваздушној пловидби) и које су прихваћене од стране 6 држава, ступиће на снагу 04.02.2016. године.

Почетком 2015. године, 5 ANSP-а, SMATSA доо, CCL, Словеначка контрола летења, BHANSA и BULATSA договорили су се да уведу опције директних, дуго линијских, преко граничних летова (LRDS) како би про активно приступили потребама корисника и побољшали квалитет пружених услуга.

За почетак разматрано је само 11 опција LRDs-а. Сви заинтересовани учесници су увидели да првобитно треба да се провери могућност размене и коришћења података DPS система. Након што је успешно завршено тестирање DPS система (система за обраду података) сви ANSPs су започели са објављивањем 11 опција, директних (DTC – директни летови), дуго линијских, преко граничних летова, које ће бити расположиве за ваздухопловне компаније (AOs) почев од 04.02.2016. године.

У овој фази пројекта директно је учествовало 5 ANSPs из 6 држава (Бугарске, Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске, Србије и Црне Горе) док је Аустрија учествовала као придружени члан.

Битно је нагласити да овај пројекат неће утицати на имплементацију FRA у AoR ANSP-а који учествују у овом пројекту а који је већ донио уштеде за АО и који ће довести до повезивања са локалним FRAs, како би се омогућило максимално коришћење ваздушног простора који је у надлежности ANSP-а учесница пројекта, са циљем да се уведу све предности које FRA концепт са собом доноси како корисницима тако и пружаоцима услуга.