april 2016

Simulacija SEAFRA-e u realnom vremenu

01.04.2016

Simulacija SEAFRA-e u realnom vremenu (Real Time Simulation – RTS) 39 kontrolora letenja i ATM eksperata iz Hrvatske kontrole letenja (CCL) i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), uz podršku Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA-e) uspešno je učestvovalo u simulaciji Slobodnog planiranja leta po jugoistočnoj osi (South-East Axis…

Detaljnije