avgust 2016

Sertifikovan EMS

25.08.2016

SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM (EMS) PREMA STANDARDU ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom – Environmental Management System (EMS), koji je u SMATSA doo uspostavljen prema zahtevima standarda ISO 14001 iz 2015. godine, uspešno je sertifikovan. Eksternu sertifikacionu proveru sprovela je sertifikaciona kuća SGS Beograd doo 11. i 12. jula 2016. godine. SMATSA doo je među…

Detaljnije