decembar 2016

24h slobodnog planiranja letenja po jugoistočnoj osi

12.12.2016

Uvođenje 24h slobodnog planiranja leta po jugoistočnoj osi (South-East Axis Free Route Airspace) - SEAFRA 8.12.2016. Tri pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi (ANSPs-a), (Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo (SMATSA Llc), Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe (CCL) i Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), koje su odgovorne za pružanje…

Detaljnije