maj 2017

Upis septembarske klase pilota

17.05.2017

Kontrola  letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo Beograd, SMATSA Vazduhoplovna akademija iz Vršca objavljuju K O N K U R S za upis studenata na kurseve   ATP(A) INTEGRATED (komercijalni pilot sa ovlašćenjima) CPL(A) IR po prijavi kandidata CPL(A) po prijavi kandidata ATPL (A) Theoretical Knowledge po prijavi kandidata ATP(A) for PPL holder po prijavi…

Detaljnije