jun 2018

Ingerencije SMATSA nepromenjene

08.06.2018

Izjava direktora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, gospodina Predraga Jovanovića, novinskoj agenciji „Beta“ : “SMATSA pruža usluge u vazdušnoj plovidbi i civilnim i vojnim korisnicima u vazdušnom prostoru svoje nadležnosti koji uključuje i vazdušni prostor iznad Crne Gore. Letovi za vojne potrebe se u najvećem delu izvode u za to posebno izdvojenim zonama. Način…

Detaljnije

BULATSA i SMATSA u Sofiji

07.06.2018

U Sofiji je održan bilateralni sastanak bugarskog pružaoca usluga u vazdušnom saobraćaju BULATSA i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo  Beograd , 04. i 05. juna 2018. godine. Kontrolu letenja Srbije i Crne Gore je predstavljao direktor Predrag Jovanović sa saradnicima. Sastanak je bio posvećen pregledu dosadašnje saradnje, i razmeni iskustava i planova vezanih…

Detaljnije

Uspešna sertifikacija QMS i EMS

01.06.2018

Tim proveravača sertifikacione kuće Societe Generale de Surveillance (SGS) iz Beograda, izvršio je u ponedeljak 28.05.2018. godine integrisanu proveru sertifikovanih sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema zahtevima nove verzije standarda ISO 9001:2015, i sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS) prema zahtevima standarda ISO 14001:2015 u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd. S obzirom na…

Detaljnije