BULATSA i SMATSA u Sofiji

Razmena iskustava i unapređenje saradnje

BULATSA i SMATSA u Sofiji

07.06.2018

U Sofiji je održan bilateralni sastanak bugarskog pružaoca usluga u vazdušnom saobraćaju BULATSA i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo  Beograd , 04. i 05. juna 2018. godine.

Kontrolu letenja Srbije i Crne Gore je predstavljao direktor Predrag Jovanović sa saradnicima.

Sastanak je bio posvećen pregledu dosadašnje saradnje, i razmeni iskustava i planova vezanih za budući razvoj odnosa dva regionalno značajna pružaoca usluga kontrole letenja. Sastanak je protekao u izuzetno otvorenoj i srdačnoj atmosferi.

Posebno su razmotreni aspekti korporativne saradnje iz perspektive generalnih direktora, operativna pitanja između beogradskog i sofijskog Centra kontrole letenja, razmenjeni stavovi po pitanju aktuelnih inicijativa u regionu Jugoistoka Evrope u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem, razmenjena iskustva i planovi u vezi modernizacije oba provajdera, i dogovoreni dalji  koraci u cilju produbljivanja saradnje i razvoja odnosa na svim nivoima.

Naredni sastanak dva provajdera na nivou operativnih izvršilaca održaće se u Beogradu, u Centru kontrole letenja u drugoj polovini oktobra ove godine.

featured_image
featured_image