Konkurs za inženjere

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

Konkurs za inženjere

20.09.2018

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

objavljuje

KONKURS

Za prijem kandidata na sledeća radna mesta:

-Inženjer za telekomunikacije –  1 kandidat;
-Inženjer za automatske sisteme kontrole letenja – 3 kandidata;
-Inženjer za radarske uređaje – 1 kandidat.

Uslovi koje kandidati za sva tri radna mesta treba da ispunjavaju:

Završena škola:
-Master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu (2 semestra) i Osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu (8 semestara), sa bilo kog smera osim elektroenergetike, ili
-Akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu, pre primene Bolonjske deklaracije, u trajanju od 10 semestara, sa bilo kog smera osim elektroenergetike.

Radno iskustvo:
Najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci;

Engleski jezik:
Znanje engleskog jezika najmanje na nivou B2 po CEFR skali;

-Posedovanje vozačke dozvole B kategorije;
-Poznavanje rada na računaru;
-Za radna mesta pod rednim brojevima 1. i 3. potrebno je posedovanje Uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za rad na visini, koja će dostavljati samo kandidati koji uđu u uži izbor, o čemu će blagovremeno biti obavešteni.

Postupak prijavljivanja na Konkurs:

Uz propratno pismo i CV prilikom prijave za konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

-dokaz o završenom obrazovanju (overena fotokopija diploma master i osnovnih studija, odnosno overena fotokopija diplome o završenim akademskim studijama pre donošenja Bolonjske deklaracije);
-dokaz o prethodnom radnom iskustvu (overena kopija radne knjižice ili potvrde, rešenja i drugi akti koji mogu služiti kao dokaz o prethodnom radnom iskustvu);
izvod iz matične knjige rođenih;
-uverenje o državljanstvu;
-uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica – ne starije od 6 meseci (kandidat uverenje pribavlja u sudu opštine gde ima prebivalište);
-uverenje da kandidat nije osuđivan – ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje nadležna organizaciona jedinica MUP po mestu prebivališta kandidata).

Ukoliko kandidat poseduje preporuke profesora, mentora, prethodnih poslodavaca, kopije sertifikata ili uverenja koja se odnose na posebna znanja i sposobnosti kandidata, odnosno druga dokumenta kojim može dokazati svoje kompetencije za radna mesta iz Konkursa, poželjno je da ih dostavi uz prijavu.

Napomena: U propratnom pismu obavezno navesti za koje radno mesto se kandidat prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje za više radnih mesta, navesti ih po redosledu prioriteta.

 

DOSTAVLJENA DOKUMENTA SE NE VRAĆAJU.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Popunjene prijave i tražena dokumenta dostaviti na adresu:

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za Konkurs za prijem inženjera elektrotehnike“

Telefoni za dodatne informacije u vezi postupka podnošenja prijava:

+381 11 321-8058;

+381 11 321-8042.

Telefoni za dodatne informacije kandidatima u vezi poslova i zadataka iz opisa poslova navedenih radnih mesta:

+381 11 381 4701