Konkurs za nove polaznike kursa „Instruktor letačke obuke“ FI(A)

SMATSA Vazduhoplovna akademija

Konkurs za nove polaznike kursa „Instruktor letačke obuke“ FI(A)

10.10.2018

SMATSA Vazduhoplovna akademija

Raspisuje konkurs

 

za prijem novih polaznika kursa „INSTRUKTOR LETAČKE OBUKE“ FI(A). Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti SAA do 23.11.2018.

Početak obuke planiran je za 03.12.2018.

Uslovi za prijem: 

1.Kandidat mora imati najmanje 18 godina
2.Dozvole: ATP(A) Integrated ili CPL(A) i da:

  • poseduju teorijsko znanje na nivou CPL i
  • poseduju najmanje 200 sati naleta na avionu ili motornoj jedrilici, od čega najmanje 150 sati samostalnog naleta.

 

3.Pilotsko iskustvo:

  • Najmanje 30 sati naleta na jednomotornom avionu od kojih najmanje 5 sati mora biti izvršeno u periodu od 6 meseci pre početka kursa za koji se prijavljuje.
  • Ostvareno najmanje 10 sati instrumentalnog Letenja (ne sme biti više od 5 sati izvršenih na FNPT ili nekom drugom simulatoru).
  • Ostvareno najmanje  20 sati „cross-country“ samostalnog letenja, uključujući ukupno preletenih 540 km (300 nm) u toku kojih je obavezno sletanje na dva različita aerodroma.

 

4.Praktični prijemni ispit kojim se proverava tehnika pilotiranja kandidata na jednomotornom avionu u trajanju od jednog sata. Troškove prijemnog ispita snosi kandidat.
5.Kandidat mora posedovati važeći sertifikat ICAO klase 1 o zdravstvenom stanju izdat kod zdravstvene ustanove akreditovane od strane EASA PART MED.
6.Dokumentacija potrebna za prijavu: Lična karta ili pasoš,

  • Lekarsko uverenje,
  • Letačka dozvola,
  • Knjižica letenja,
  • Važeća polisa osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode),
  • Fotokopija diplome najvišeg stečenog obrazovanja.

 

Plan i program

Kurs instruktora letačke obuke za jednomotorni avion podeljen je u dve faze:

Teorijska obuka sadrži 170 časa teorijske nastave (1 čas = 45 min) izvođenih kroz sedam predmenta,  prema planu i programu SAA.
Letačka obuka se sprovodi na jednomotornim avionom Cessna 172 u ukupnom trajanju od 30 sati naleta, prema planu i programu akademije.

Trajanje kursa

Ukupno trajanje obuke za FI(A) zavisi od meteoroloških uslova kao i posvećenosti kandidata obuci. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni obuka traje najmanje tri meseca.