Конкурс за нове полазнике курса „Инструктор летачке обуке“ FI(A)

SMATSA Ваздухопловна академија

Конкурс за нове полазнике курса „Инструктор летачке обуке“ FI(A)

10.10.2018

SMATSA Ваздухопловна академија

Расписује конкурс

 

за пријем нових полазника курса „ИНСТРУКТОР ЛЕТАЧКЕ ОБУКЕ“ FI(А). Заинтересовани кандидати своје пријаве могу доставити SAA до 23.11.2018.

Почетак обуке планиран је за 03.12.2018.

Услови за пријем: 

1.Кандидат мора имати најмање 18 година
2.Дозволе: ATP(A) Integrated или CPL(А) и да:

  • поседују теоријско знање на нивоу CPL и
  • поседују најмање 200 сати налета на авиону или моторној једрилици, од чега најмање 150 сати самосталног налета.

 

3.Пилотско искуство:

  • Најмање 30 сати налета на једномоторном авиону од којих најмање 5 сати мора бити извршено у периоду од 6 месеци пре почетка курса за који се пријављује.
  • Остварено најмање 10 сати инструменталног Летења (не сме бити више од 5 сати извршених на FNPT или неком другом симулатору).
  • Остварено најмање  20 сати „cross-country“ самосталног летења, укључујући укупно прелетених 540 km (300 nm) у току којих је обавезно слетање на два различита аеродрома.

 

4.Практични пријемни испит којим се проверава техника пилотирања кандидата на једномоторном авиону у трајању од једног сата. Трошкове пријемног испита сноси кандидат.
5.Кандидат мора поседовати важећи сертификат ICAO класе 1 о здравственом стању издат код здравствене установе акредитоване од стране EASA PART MED.
6.Документација потребна за пријаву: Лична карта или пасош,

  • Лекарско уверење,
  • Летачка дозвола,
  • Књижица летења,
  • Важећа полиса осигурања од последица несрећног случаја (незгоде),
  • Фотокопија дипломе највишег стеченог образовања.

 

План и програм

Курс инструктора летачке обуке за једномоторни авион подељен је у две фазе:

Теоријска обука садржи 170 часа теоријске наставе (1 час = 45 мин) извођених кроз седам предмента,  према плану и програму SAA.
Летачка обука се спроводи на једномоторним авионом Cessna 172 у укупном трајању од 30 сати налета, према плану и програму академије.

Трајање курса

Укупно трајање обуке за FI(А) зависи од метеоролошких услова као и посвећености кандидата обуци. Уколико су сви услови испуњени обука траје најмање три месеца.