Сертификат од европске Aгенције за безбедност ваздушног саобраћаја

SМАТSА пружа услуге у складу са највишим европским стандардима

Сертификат од европске Aгенције за безбедност ваздушног саобраћаја

30.03.2019

29. марта 2019. године Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety Agency – EASA) издала је Контроли летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд Сертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби у делу ваздушног простора Републике Хрватске. Сертификат се односи на пружање услуга контроле летења, услуга информисања ваздухоплова у лету и узбуњивања, као и услуга комуникације и надзора. Издавањем сертификата је испуњен један од предуслова за реализацију одредби Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о делегирању одговорности за пружање услуга у ваздушној пловидби, који је закључен у децембру 2014. године.

Сертификат представља потврду да Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд послује и пружа услуге у ваздушној пловидби у складу са највишим европским стандардима у области ваздушног саобраћаја.

Сертификат ће бити уручен директору SMATSA доо у седишту EASA у Келну, средином априла ове године.