Sertifikat od evropske Agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja

SMATSA pruža usluge u skladu sa najvišim evropskim standardima

Sertifikat od evropske Agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja

30.03.2019

29. marta 2019. godine Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency – EASA) izdala je Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd Sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi u delu vazdušnog prostora Republike Hrvatske. Sertifikat se odnosi na pružanje usluga kontrole letenja, usluga informisanja vazduhoplova u letu i uzbunjivanja, kao i usluga komunikacije i nadzora. Izdavanjem sertifikata je ispunjen jedan od preduslova za realizaciju odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, koji je zaključen u decembru 2014. godine.

Sertifikat predstavlja potvrdu da Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd posluje i pruža usluge u vazdušnoj plovidbi u skladu sa najvišim evropskim standardima u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Sertifikat će biti uručen direktoru SMATSA doo u sedištu EASA u Kelnu, sredinom aprila ove godine.