Smatsa Aviation Academy – konkurs za upis pilota

SMATSA Vazduhoplovna akademija (SAA) objavljuje početak upisa u oktobarsku klasu za obuku pilota.

Smatsa Aviation Academy – konkurs za upis pilota

14.08.2013

SMATSA Vazduhoplovna akademija (SAA) objavljuje početak upisa u oktobarsku klasu za obuku pilota. Detaljne instrukcije o upisu možete naći na našem sajtu: www.saa.rs/index.php/sr/enrollment.

Prijemni ispit biće održan 10. septembra 2013. sa sledećim sadržajem:

08:00 – 10:00 Registracija

10:00 – 11:00 Matematika (pismeni test)

11:30 – 12:30 Fizika (pismeni test)

12:30 – 13:30 P A U Z A

13:30 – 14:30 Engleski jezik (pismeni test)

14:45 – … Informativni razgovor sa kandidatima

Engleski jezik (usmeni test)

Molimo Vas da Vašu potvrdu prisustva prijemnom ispitu dostavite do 5. septembra 2013. putem elektronske pošte (aviationacademy@smatsa.rs) ili putem telefona (+381 13 830 185).

Za smeštaj u Vršcu možete posetiti:

– Hotel SRBIJA – 013/835-545 ; 834-170 ; http://www.hotelsrbija.rs

– VILA BREG – 013/831-000 ; 831-007 ; http://www.villabreg.com

– Motel VETRENJAČA – 013/801-156 ; 801-160 ; 801-161 ; http://www.vetrenjaca.co.rs