SMATSA dobila nagradu EK

SEAFRA koncept prepoznat u celoj Evropi

SMATSA dobila nagradu EK

07.03.2017

SMATSA doo i Rovčanin u Madridu dobitnici nagrade Evropske komisije za projekat Slobodno planiranje letenja po jugoistočnoj osi iznad 10 000 metara

 

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo Beograd, i direktor Radojica Rovčanin, dobitnici su nagrade Evropske komisije za uspešno realizovan SEAFRA /South-East Axis Free Route Airspace/ projekat. Projekat se odnosi na 24-voročasovno slobodno planiranje i sprovođenje letova putničkih aviona, bez obzira na podelu vazdušnog prostora među državama ili granicama njihove odgovornosti po jugoistočnoj osi iznad nivoa leta 325 /10 000 metara/.

Nagrada je uručena danas na svetskom kongresu pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju u Madridu.

Ovo je prvi put da je u Evropi uveden koncept iznad teritorije četiri države / Srbije, Crne Gore,BiH i Hrvatske/ čime je dokazano da je takva saradnja moguća i da može biti od koristi za sve zainteresovane strane. Ideja za pokretanje koncepta slobodnog planiranja letenja tako velikih razmera potekla je od eksperata koji su zaduženi za pružanje usluga u različitim državama, sa zajedničkim ciljem da se, sa jedne strane, unapredi bezbednost i efikasnost usluga u vazdušnom saobraćaju a sa druge strane da se zaštiti životna sredina smanjenjem ispuštanja štetnih goriva, CO2 i NOx gasova. Projekat su zajednički realizovale SMATSA doo Beograd, CroControl Zagreb i BHAnsa Sarajevo. Važnost projekta prepoznale su austrijska i slovenačka kontrola letenja pa će u sredu 08. Marta 2017 godine u Madridu na svetskom kongresu pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju biti potpisan Memorandum o proširenju projekta i na te zemlje članice EUROCONTROL.

„Ovo je važan korak za Srbiji i Crnu Goru koje su u vazdušnom saobraćaju već odavno članice Evropske unije. Zahvaljujem se Evropskoj komisiji koja je prepoznala napore naših stručnjaka i menadžmenta koji imaju za cilj povećanje bezbednosti i efikasnosti vazdušnog saobraćaja. Raduje me što su ostale države prepoznale važnost našeg projekta i žele da postanu deo našeg tima“ rekao je Rovčanin prilikom uručenja nagrade u Madridu.

Aktivnosti vezane za SEAFRA-u pokrenute u skladu sa Uredbom 716/2014, pet godina pre planiranog datuma za neograničeno, slobodno korišćenje vazdušnog prostora iznad 9000 metara širom Evrope /1.01.2022/.

Ovaj projekat je jedan od ključnih dostignuća unutar inicijative EU o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba (Single European Sky) bez obzira na državne ili vazdušne granice, koji ima za cilj povećanje bezbednosti, efikasnosti i kapaciteta vazdušnog saobraćaja u Evropi.

featured_image
featured_image