“SMATSA doo nastavlja sa modernizacijom”

Implementacijom Fallback ATM sistema SMATSA doo potpuni kontinuitet pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi podiže na još viši nivo

“SMATSA doo nastavlja sa modernizacijom”

01.08.2018

Od 30. juna 2018. godine SMATSA doo povećava nivo bezbednosti u pružanju usluga kontrole letenja puštanjem u rad faze 2 rezervnog „Fallback ATM“ sistema, prvog te vrste u Evropi.

Fallback ATM sistem se koristi u slučaju nemogućnosti pružanja usluga sa glavnog ATM sistema čime je omogućen kontinuitet pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju sa minimalnim smanjenjem kapaciteta i bez potrebe za zatvarenjem vazdušnog prostora.

Glavna uloga Fallback ATM sistema je da omogući kontrolorima letenja trenutnu podršku u slučaju iznenadnog prekida, odnosno u slučajevima planiranih isključenja i usled nedostupnosti glavnog ATM sistema tokom dužeg vremenskog perioda. Sistem je dizajniran od strane drugog proizvođača tako da okolnosti koje bi mogle da uzrokuju prekid rada glavnog sistema ne utiču na Fallback ATM sistem.

Podaci o vazduhoplovima (planovi leta, odobrene visine i rute) se u realnom vremenu prenose iz glavnog u Fallback ATM sistem kako bi kontrolor letenja nesmetano nastavio sa pružanjem usluga, a obrada ovih podataka, kao i integracija sa radarskim podacima se odvija nezavisno od glavnog sistema. Funkcionalnosti i alati koje koriste kontrolori letenja u Fallback ATM sistemu su dizajnirani tako da budu identični ili vrlo slični glavnom sistemu. Specifičnost sistema je i u tome što kontrolor letenja sa iste pozicije i koristeći isti hardver (tastatura, radarski pokazivač) na jednostavan način pristupa Fallback ATM sistemu. Na ovaj način se smanjuje stres kod kontrolora, verovatnoća pojave greške kao i potreba za dugotrajnom obukom.

Fallback ATM sistem je implementiran u prostoru nadležnosti Centra kontrole letenja Beograd, kao i u aerodromskim kontrolama letenja Beograd i Podgorica.

featured_image
featured_image
featured_image