SMATSA и ESSP потписали EGNOS Working Agreement

SMATSA доо и ESSP потписали EGNOS Working Agreement за аеродроме у Србији и у Црној Гори

SMATSA и ESSP потписали EGNOS Working Agreement

12.02.2019

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (SMATSA доо) и European Satellite Service Provider (ESSP), потписали су два EGNOS радна споразума (EGNOS Working Agreement – EWA), као први корак ка имплементацији прилазних процедура базираних на EGNOS сервису, у Републици Србији и Црној Гори.

Потписивањем наведених споразума потврђена је усаглашеност SMATSA доо са захтевима европске иницијативе Јединственог неба (Single European Sky – SES) и решеност ка испуњењу стратешких циљева за развој будућег система европског ваздушног саобраћаја.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) представља европски Satellite-based Augmentation System (SBAS), кога чине три геостационарна сателита и мрежа референтних земаљских станица и центара, чија је основна сврха побољшање перформанси глобалних сателитских навигационих система, као што су GPS и Galileo у будућности. На тај начин, EGNOS сервис омогућава дефинисање тзв. Localizer Performance with Vertical Guidance (LPV) минимума до 200 фита (~60 метара), што одговара минимуму за ILS CAT I операције, али без потребе за инсталирањем земаљске опреме, чиме се избегавају трошкови набавке, одржавања и оперативне употребе система за навигацију.

Споразумима потписаним 19. децембра 2018. године су успостављени оперативни и правни оквири за употребу EGNOS сервиса за потребе корисника у ваздушном саобраћају, на аеродромима у простору надлежности SMATSA доо. Ови споразуми се реализују у оквиру активности пројекта – EU Space Programme.

SMATSA доо је већ покренула активности које представљају следећи корак у оквиру процеса израде и имплементације процедура за инструментално летење базираних на EGNOS сервису, чији резултати се очекују до краја текуће године.

У вези са овим догађајем, директору SMATSA доо, Предрагу Јовановићу, свечано ће бити уручено посебно признање на предстојећем World ATM Congress-у, који се одржава у периоду од 12. до 14. марта, у Мадриду.