SMATSA i ESSP potpisali EGNOS Working Agreement

SMATSA doo i ESSP potpisali EGNOS Working Agreement za aerodrome u Srbiji i u Crnoj Gori

SMATSA i ESSP potpisali EGNOS Working Agreement

12.02.2019

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd (SMATSA doo) i European Satellite Service Provider (ESSP), potpisali su dva EGNOS radna sporazuma (EGNOS Working Agreement – EWA), kao prvi korak ka implementaciji prilaznih procedura baziranih na EGNOS servisu, u Republici Srbiji i Crnoj Gori.

Potpisivanjem navedenih sporazuma potvrđena je usaglašenost SMATSA doo sa zahtevima evropske inicijative Jedinstvenog neba (Single European Sky – SES) i rešenost ka ispunjenju strateških ciljeva za razvoj budućeg sistema evropskog vazdušnog saobraćaja.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) predstavlja evropski Satellite-based Augmentation System (SBAS), koga čine tri geostacionarna satelita i mreža referentnih zemaljskih stanica i centara, čija je osnovna svrha poboljšanje performansi globalnih satelitskih navigacionih sistema, kao što su GPS i Galileo u budućnosti. Na taj način, EGNOS servis omogućava definisanje tzv. Localizer Performance with Vertical Guidance (LPV) minimuma do 200 fita (~60 metara), što odgovara minimumu za ILS CAT I operacije, ali bez potrebe za instaliranjem zemaljske opreme, čime se izbegavaju troškovi nabavke, održavanja i operativne upotrebe sistema za navigaciju.

Sporazumima potpisanim 19. decembra 2018. godine su uspostavljeni operativni i pravni okviri za upotrebu EGNOS servisa za potrebe korisnika u vazdušnom saobraćaju, na aerodromima u prostoru nadležnosti SMATSA doo. Ovi sporazumi se realizuju u okviru aktivnosti projekta – EU Space Programme.

SMATSA doo je već pokrenula aktivnosti koje predstavljaju sledeći korak u okviru procesa izrade i implementacije procedura za instrumentalno letenje baziranih na EGNOS servisu, čiji rezultati se očekuju do kraja tekuće godine.

U vezi sa ovim događajem, direktoru SMATSA doo, Predragu Jovanoviću, svečano će biti uručeno posebno priznanje na predstojećem World ATM Congress-u, koji se održava u periodu od 12. do 14. marta, u Madridu.