Srbija i Crna Gora formiraju blok vazdušnog prostora – FAB

Predstavnici vazduhoplovnih vlasti Srbije i Crne Gore potpisali Memorandum o razumevanju za formiranje budućeg Funkcionalnog bloka vazdušnog prostora.

Srbija i Crna Gora formiraju blok vazdušnog prostora – FAB

12.11.2013

Predstavnici vazduhoplovnih vlasti Srbije i Crne Gore, danas su potpisali Memorandum o razumevanju o inicijativi za formiranje budućeg funkcionalnog bloka vazdušnog prostora (Functional  Airspace Block – FAB). Memorandum o razumevanju potpisali su čelni ljudi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, Milan Živanović, Dragan Đurović i Slobodan Cvijan.

FAB inicijativa je bitan preduslov pune integracije u evropske vazduhoplovne strukture a posebno za sprovođenje evropske regulative o otvorenom nebu” (Single European Sky – SES regulative). Zajednički pristup ovom značajnom poslu, Srbije i Crne Gore, odredio je i geografski položaj koji ih čini partnerima u FAB inicijativi. Takođe, Srbija i Crna Gora imaju zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi odnosno Kontrolu letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.

Strane potpisnice Memoranduma o razumevanju, saglasne su da se, u cilju priprema za sprovođenje FAB inicijative Republike Srbije i Crne Gore, formira zajednička privremena radna grupa koja će imati zadatak da analizira mogućnosti i zahteve za formiranje FAB, analizira postojeće FAB inicijative u regionu i Evropi i da posle sagledavanja i analize mogućih opcija predloži optimalno rešenje za obe države. Posle toga, nadležna ministarstva dveju zemalja predložiće svojim Vladama konkretne odluke. Osnovu za zajedničko delovanje na FAB inicijativi, dale su Vlade dveju zemalja, potpisivanjem Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Srbije i Crne Gore, koji je krajem oktobra ove godine stupio na snagu nakon što su ga ratifikovali parlamenti dveju država.

featured_image