Uspešna resertifikacija QMS i EMS

Uspešna resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta životnom sredinom

Uspešna resertifikacija QMS i EMS

04.07.2019

im proveravača sertifikacione kuće Societe Generale de Surveillance (SGS) iz Beograda, izvršio je 30. i 31.05.2019. godine resertifikacionu integrisanu proveru sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS) prema zahtevima standarda ISO 14001:2015 u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.

S obzirom da prilikom resertifikacione provere nisu identifikovane neusaglašenosti, tima proveravača je preporučio da se SMATSA doo potvrdi važenje sertifikata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, za sve lokacije u Srbiji i u Crnoj Gori na kojima SMATSA doo posluje. Nove verzije sertifikata su raspoložive na sajtu SMATSA doo (link).

Potvrdom važnosti sertifikata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, SMATSA doo jasno pokazuje opredeljenost kontinualnom unapređenju poslovnih procesa i stalnom i potpunom ispunjavanju zahteva korisnika, kao i učinak u zaštiti životne sredine kroz kontrolu uticaja svojih aktivnosti i usluga na životnu sredinu.

Sertifikati su rezultat predanog i stručnog rada Odeljenja za menadžment kvalitetom i praćenje usaglašenosti i Odeljenja za obezbeđivanje i zaštitu, uz angažovanje i zalaganje svih zaposlenih u SMATSA doo.