Обезбеђивање у ваздухопловству

SMATSA доо је посвећена достизању и одржавању високог нивоа обезбеђивања у оквиру свих пословних активности и реализује се кроз развој и примену система управљања обезбеђивањем у ваздухопловству (Security Management System, SeMS), који је део интегрисаног менаџмент система компаније, а којим се постиже заштита инфраструктуре, објеката и система, особља, оперативних података и комуникационих технологија од радњи незаконитог ометања.

Мере обезбеђивања у ваздухопловству у SMATSA доо спроводе се у складу са домаћим законима, подзаконским актима држава оснивача и Националним програмом за обезбеђивање у ваздухопловству Републике Србије и Националним програмом безбједнсти ваздушног саобраћаја Црне Горе, као и стандардима обезбеђивања Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO), Европске конференција цивилног ваздухопловства (ЕCAC) и Европске уније.

У SMATSA доо обезбеђивање у ваздухопловству укључује све запослене и у циљу развоја културе обезбеђивања у ваздухопловству запосленима се редовно достављају информације у вези са обезбеђивањем и организују се обуке за запослене у складу са задужењима, а запослени се охрабрују и мотивишу за достављање повратних информација у вези са обезбеђивањем у ваздухопловству.

Инфо центар SMATSA

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

10фебруар

Саопштење

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

25октобар

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније